, , ( MP3):


(. . ) 
( ; . . )
( . ., ., / ) 
(. , . ): 
(. , . ): 
(. , . ): 
(. . ): 

- (c. ., . .): 
(. . ): 
, (. . ): 

():

J. Cash Ah inch lav e (Duduk): Argishti Yeraz (Duduk): 

:

"ب" (), >>>
, , , , . . - () , .
                          


??????.???????